Varmt välkommen till Svenska Eosinofil esofagitdagen
28 mars 2023!

Plats för Svenska Eosinofil esofagitdagen är H:son Holmdahlsalen på Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Vi är nu glada att för andra gången bjuda in till detta möte med tvärvetenskapliga förtecken som riktar sig till alla discipliner som kommer i kontakt med misstänkt eller känd Eosinofil esofagit. Då sjukdomen drabbar alla åldrar lämpar sig mötet för läkare, sjuksköterskor och dietister som är verksamma inom såväl barn- som vuxensjukvården. Mötet kommer att ha en tydlig klinisk profil men lämpar sig även för forskare inom området som kan få en djupare förståelse för de symptom patienterna drabbas av samt kunskap om utredning och behandling.

Eosinofil esofagit är en relativ ny sjukdom. Första gången man beskrev en koppling mellan eosinofil inflammation i matstrupen och sväljningssvårigheter var 1978. Det kom att dröja till 1993 innan Eosinofil esofagit beskrevs som en egen sjukdom. Först på senare år har Eosinofil esofagit börjat uppmärksammas allt mer inom svensk sjukvård. Hur många som nyinsjuknar i Eosinofil esofagit är inte helt känt, men kring 1/10 000 och år har rapporterats och att antalet är i stigande.

Ambitionen är att alla ska uppleva ett möte av hög kvalité och med stor relevans för det kliniska arbetet kring patienter med Eosinofil esofagit. Mötet kommer att avslutats med en kort sammanfattning av dagen och tillsammans med medverkande föreläsare belyser vi viktiga frågor för framtiden för patienter med Eosinofil esofagit.

Välkomna!

Marie Carlson
Professor, Överläkare
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Christine Wennerås
Professor, Överläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg


Program

Senast uppdaterat 27 mars, ändringar kan förekomma

09.00-09.30
Registrering och förmiddagsfika
09.30-09.40
Välkommen
Marie Carlson & Christine Wennerås
09.40-10.00
Vilken sorts födoämnesallergi är eosinofil esofagit?
Christine Wennerås, Professor, Överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
10.00-10.30
Riktlinjer för utredning och behandling av eosinofil esofagit hos barn
Timo Käppi, Specialistläkare, Med. dr., Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
10.30-11.00
Riktlinjer för utredning och behandling av eosinofil esofagit hos vuxna
Marie Carlson, Professor, Överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Paus
11.15-11.35
Eosinofil esofagit – fallpresentation barn
Helena Thulin, bitr Överläkare, doktorand, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm
11.35-11.55
Eosinofil esofagit – fallpresentation vuxen
Kotryna Truskaite, Specialistläkare, doktorand, PF mag-tarmsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
11.55-12.15
Hur skall vi följa upp patienter med eosinofil esofagit?
Helen Larsson, Överläkare, Med. dr., ÖNH-kliniken, Norra Älvsborgsläns sjukhus, Trollhättan
Lunch
13.15-13.35
Enkät patient-rapporterade utfall eosinofil esofagit hos vuxna
Sofie Albinsson, Med. dr., Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
13.35-13.55
Psykisk ohälsa och mortalitet vid eosinofil esofagit
Lovisa Röjler, Specialistläkare, doktorand, Barnkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro
13.55-14.15
Vad händer med eosinofilerna vid Jorveza-behandling?
John Plate, ST-läkare, doktorand, ÖNH-kliniken, Norra Älvsborgsläns sjukhus, Trollhättan
Eftermiddagsfika
14.45-15.00
Framtida eosinofil esofagit-behandling
Marie Carlson, Professor, Överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala
15.00-15.15
Samhällskostnaden av eosinofil esofagit – sjukvårdsförbrukning, läkemedelsanvändning och sjukfrånvaro
Soran Rabin Bozorg, ST-läkare, doktorand, Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska institutet, Stockholm
15.15-15.45
Paneldebatt – utmaningar för framtidens eosinofil esofagit-vård?
Medverkande föreläsare
15.45-16.00
Tack och hej!
Marie Carlson & Christine Wennerås

Ett stort tack till vår sponsor